home •

m²e Coaching  staat voor het coachings-, trainings- en begeleidingsbedrijf van Maaike Mostert.

Coachingmaaike 3a

Er zijn in je leven periodes waarin je aandacht veel uitgaat naar problemen. Je piekert erover, voelt ontevredenheid, onrust, stres, irritatie, frustratie, woede, moeheid, moedeloosheid, angst, onzekerheid, contactloosheid, wantrouwen, neiging tot verslaving, etc. Als zo’n periode langere tijd duurt en het lukt je niet om weer positiever in het leven te staan dan helpt begeleiding van een professionele coach.    lees meer…

Ik coach:

 

Training

m²e Coaching biedt zowel trainingen voor organisaties als voor particulieren.

Training voor teams en organisaties:

Constructief communiceren; in deze training worden communicatie patronen binnen een team onder de loep genomen. Wat speelt een rol bij de communicatie in het team, hoe wordt er gecommuniceerd en welk effect heeft dit op de effectiviteit van het team. Vervolgens wordt er getraind in een constructieve methode van communicatie.

Training voor particulieren:

 

Begeleiding

m²e Coaching biedt individuele begeleiding voor jongeren en volwassenen met psychiatrische problematiek of een lichte verstandelijke handicap.

Afhankelijk van de vraag van de klant leidt dit tot:

  • Grotere zelfstandigheid, b.v. in het uitvoeren van taken of in het nemen van beslissingen.
  • Beter kunnen functioneren in een sociale omgeving, waardoor het makkelijker wordt om met anderen om te gaan en samen te werken.
  • Overzicht en structuur in een situatie in je leven.
  • Rust.

Ook begeleid ik jongeren in het traject Leermeester-Gezel van de Coöperatie voor ondernemers in de Kleinschalige Zorg (CKZ). In dit traject leren jongeren een beroep onder begeleiding van een ervaren leermeester op een werkplek. Dit traject is voor jongeren die op school niet tot leren komen en die toch graag hun talenten willen ontwikkelen.  lees meer

 

Visie: van binnen naar buitengeiser, uitbarsting

 

Ieder mens heeft bij zijn of haar geboorte eigen kwaliteiten mee gekregen. Deze ‘zijnskwaliteiten’ maken dat je een uniek, authentiek persoon bent. In je kinderjaren en ook daarna ben je je gaan aanpassen aan je omgeving. Je merkte op wat mensen in je omgeving prettig aan je vonden, die kwaliteit ging je meer inzetten. En je merkte wat mensen in je omgeving van jou afkeurden. Die kwaliteiten leerde je te verbergen. Je ging je strategisch gedragen: je stemde je gedrag af op je omgeving. lees meer…

Geef een reactie