home •

m²e Coaching  staat voor de diensten coaching, begeleiding en therapie door Maaike Mostert.

Coaching

Er zijn in je leven periodes waarin je aandacht veel uitgaat naar problemen. Je piekert erover, voelt ontevredenheid, onrust, stres, irritatie, frustratie, woede, moeheid, moedeloosheid, angst, onzekerheid, contactloosheid, wantrouwen, neiging tot verslaving, etc. Als zo’n periode langere tijd duurt en het lukt je niet om weer positiever in het leven te staan dan helpt begeleiding van een professionele coach.    lees meer…

Ik coach mensen met vragen rond werk, persoonlijkheid en relaties.

 

 

 

Therapie

Het kan zijn dat u te maken heeft met problemen die uw leven zodanig beïnvloeden dat u het idee heeft dat u niet meer goed kunt functioneren. Bijvoorbeeld doordat bepaalde gevoelens zoals boosheid, somberheid of angst sterk aanwezig zijn, of dat u zodanig door uw problemen in beslag genomen wordt dat er weinig ruimte is voor andere gedachten of voor uw werk, dat relaties met andere mensen moeizaam verlopen of dat u er slecht door slaapt of andere gezondheidsklachten heeft.

Wanneer hiervan sprake is, is therapie de aangewezen werkvorm. Therapie is erop gericht psychosociale klachten te verminderen.  lees meer…

 

Begeleiding

m²e Coaching biedt individuele begeleiding voor jongeren en volwassenen met psychiatrische problematiek of een lichte verstandelijke handicap.

Afhankelijk van de vraag van de klant leidt dit tot:

  • Grotere zelfstandigheid, b.v. in het uitvoeren van taken of in het nemen van beslissingen.
  • Beter kunnen functioneren in een sociale omgeving, waardoor het makkelijker wordt om met anderen om te gaan en samen te werken.
  • Overzicht en structuur in een situatie in je leven.
  • Rust.

Ook begeleid ik jongeren die op school niet tot leren komen en die toch graag hun talenten willen ontwikkelen in een traject naar zinvolle daginvulling of werk.  lees meer

 

Visie: van binnen naar buiten

 

Ieder mens heeft bij zijn of haar geboorte eigen kwaliteiten mee gekregen. Deze ‘zijnskwaliteiten’ maken dat je een uniek, authentiek persoon bent. In je kinderjaren en ook daarna ben je je gaan aanpassen aan je omgeving. Je merkte op wat mensen in je omgeving prettig aan je vonden, die kwaliteit ging je meer inzetten. En je merkte wat mensen in je omgeving van jou afkeurden. Die kwaliteiten leerde je te verbergen. Je ging je strategisch gedragen: je stemde je gedrag af op je omgeving. lees meer…

 

privacy website

beleid inzake gegevensbescherming

wkkgz: voor de wkkgz is m²e Coaching aangesloten bij het NIBIG.

 

 

 

Geef een reactie