begeleiding

Begeleiding

m2e Coaching biedt individuele begeleiding aan jongeren (18+) en volwassenen met psychiatrische problematiek of een lichte verstandelijke handicap.
Deze begeleiding kan gevraagd worden voor  verschillende doelen, bijvoorbeeld:

  • het verkrijgen van meer zelfstandigheid of zelfredzaamheid, b.v. in het uitvoeren van taken of in het nemen van beslissingen.
  • het aangaan van nieuwe situaties. bijvoorbeeld (begeleid) zelfstandig wonen, een zinvolle dag-invulling, toegroeien naar werk.
  • beter kunnen functioneren in een sociale omgeving, waardoor het makkelijker wordt om met anderen om te gaan en samen te werken.
  • het verkrijgen van meer  overzicht en duidelijkheid in situaties in je leven.
  • het opbouwen van een dag en/of week ritme.
  • vermindering van spanning. Rust in je hoofd en in je leven.

Ook begeleid ik jongerendie op school niet tot leren komen en die toch graag hun talenten willen ontwikkelen in een traject naar zinvolle dag-invulling en zo mogelijk naar werk. Hierbij is ook aandacht voor ontwikkeling van zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

Wanneer u geïnteresseerd bent in begeleiding door m2e Coaching kunt u contact opnemen met Maaike Mostert. Mijn gegevens vindt u  onderaan deze pagina.
We maken eerst een kennismakingsafspraak waarin we bespreken wat m2e Coaching te bieden heeft en wat uw begeleidingsvraag is.
Wanneer we besluiten een gezamenlijk traject te starten volgt een intake gesprek waarin we o.a. de begeleidingsdoelen vastleggen en bespreken hoe we het traject inrichten.
Vervolgens gaan we van start.
Over het algemeen kan binnen een week de eerste afspraak gemaakt worden.

Begeleiding wordt gefinancierd vanuit de WMO. Hiervoor is een zorgindicatie nodig. Wanneer er geen zorgindicatie is kunnen we gezamenlijk vaststellen of een aanvraag voor een zorgindicatie reëel lijkt. Vervolgens kan ik u ondersteunen bij de aanvraag. De WMO hanteert vaste tarieven voor zorgverleners.
Afhankelijk van uw inkomen vraagt de overheid een eigen bijdrage voor de aangevraagde begeleiding. Bij een minimum inkomen is dit € 19,00 per maand. Deze eigen bijdrage wordt geïnd door het CAK.

m2e Coaching is lid van CKZ, de Coöperatie voor Kleinschalige Zorg. Dit is een Zeeuwse Coöperatie waarbij kleinschalige zorginitiatieven samenwerken, o.a. aan kwaliteitszorg. Gezamenlijk voeren we een klachtenprocedure.

Om begeleiding te kunnen bieden, en te kunnen voldoen aan de regels voor kwaliteitszorg, is het nodig om enige gegevens van u te bewaren.

  • Bij het intake gesprek vraag ik u uw identiteitsbewijs te laten zien en zal ik de vervaldatum daarvan noteren ofwel een kopie ervan maken.
  • Voor de administratieve afhandeling is het nodig om uw naam, adres, bsn nummer en zorgindicatie op te slaan.
  • Voor een goede bereikbaarheid zal ik ook uw telefoonnummer en emailadres vragen.
  • Voor een efficiënte en goede uitvoering van het traject is het van belang om gespreksnotities te bewaren.

Geef een reactie