Maaike Mostert

Maaike Mostert

 

m²e coaching staat voor het coachings-, trainings- en begeleidingsbedrijf van Maaike Mostert. Ik ben van 01-01-2001 tot 01-06-2014 als coach werkzaam geweest in het bedrijf Buitenkans in Goes. Vanaf 1 juni 2014 werk ik vanuit mijn eigen bedrijf m²e coaching. Mijn oorspronkelijke opleiding is HBO bedrijfskunde. Aanvullend daarop heb ik 3 jaar Gestalt opleiding gevolgd bij Multi-di-Mens en 4 jaar opleiding tot  zijnsgeoriënteerd coach bij het Centrum voor Zijnsoriëntatie Zeist.

 

Visie: van binnen naar buiten

Ieder mens heeft bij zijn of haar geboorte eigen kwaliteiten mee gekregen. Deze ‘zijnskwaliteiten’ maken dat je een uniek, authentiek persoon bent. In je kinderjaren en ook daarna ben je je gaan aanpassen aan je omgeving. Je merkte op wat mensen in je omgeving prettig aan je vonden, die kwaliteit ging je meer inzetten. En je merkte wat mensen in je omgeving van jou afkeurden. Die kwaliteiten leerde je te verbergen. Je ging je strategisch gedragen: je stemde je gedrag af op je omgeving. Zo is er een strategisch zelf ontstaan dat je authentieke zelf verbergt. Dit is een onbewust proces dat ieder mens meemaakt. In je kinderjaren helpt het strategische zelf je om goed te functioneren in de omgeving waarin je opgroeit. Als volwassene kun je op een gegeven moment last krijgen van je strategische gedrag en van het onderdrukken van je authentieke zelf. Het aangeleerde gedrag is niet meer zinvol en leidt zelfs tot problemen. Uitingen hiervan zijn b.v. vermoeidheid, onrust, ontevredenheid, heftige emoties, stres, vermijden van of problemen in het contact met anderen, etc. Dan wordt het tijd om contact te maken met je authentieke zelf en dit authentieke zelf in de wereld te zetten. Ik nodig je uit om dit proces aan te gaan. Het resultaat is meer rust, een gezondere relatie met jezelf en  een betere relatie en communicatie met anderen.

Geef een reactie