Zijnsoriëntatie

Zijnsoriëntatie

Zijnsoriëntatie gaat uit van het idee van verlies van essentie, van onze oorspronkelijke ware aard en van de mogelijkheid om opnieuw in contact te komen met deze ware aard en vanuit je essentie te leven.

Ieder mens heeft bij zijn of haar geboorte eigen kwaliteiten mee gekregen. Deze ‘zijnskwaliteiten’ maken dat je een uniek, authentiek persoon bent. In je kinderjaren en ook daarna ben je je gaan aanpassen aan je omgeving. Je merkte op wat mensen in je omgeving prettig aan je vonden, die kwaliteit ging je meer inzetten. En je merkte wat mensen in je omgeving van jou afkeurden. Die kwaliteiten leerde je te verbergen. Je ging je strategisch gedragen: je stemde je gedrag af op je omgeving. Zo is er een strategisch zelf ontstaan dat je authentieke zelf verbergt. Dit is een onbewust proces dat ieder mens meemaakt. In je kinderjaren helpt het strategische zelf je om goed te functioneren in de omgeving waarin je opgroeit. Als volwassene kun je op een gegeven moment last krijgen van je strategische gedrag en van het onderdrukken van je authentieke zelf. Het aangeleerde gedrag is niet meer zinvol en leidt zelfs tot problemen. Uitingen hiervan zijn b.v. vermoeidheid, onrust, ontevredenheid, heftige emoties, stres, vermijden van of problemen in het contact met anderen, etc. Dan wordt het tijd om contact te maken met je authentieke zelf en dit authentieke zelf in de wereld te zetten. Ik nodig je uit om dit proces aan te gaan. Het resultaat is meer rust, een gezondere relatie met jezelf en  een betere relatie en communicatie met anderen.

Het sleutelwoord in het geheel is bewustzijn. Bewustzijn van wat er zich, op dat moment, afspeelt aan gevoelens en emoties in jezelf, hoe het gesteld is met je energieniveau en wat je daarvan vindt.

We starten bij de vraag waarmee je komt. Door deze vraag steeds verder te verhelderen ontstaat er meer inzicht in de diepere kern van de problematiek. We werken in het hier en nu: wat is er op dit moment aan de hand, wat is er nu merkbaar. Hierbij wordt gewerkt met zijnsgeoriënteerde oefeningen en dieptewerk.

  • Bij dieptewerk wordt de aandacht gericht op gewaarzijn van de ervaring van lichaamssensaties en eventuele veranderingen daarin. Je wordt je bewust van wat er zich afspeelt aan gevoelens en emoties en hoe het gesteld is met het energieniveau. Door hierbij aanwezig te zijn komt de je in contact met je zijnskwaliteiten.
  • Door de oefeningen krijgt de klant inzicht in de patronen die diens leven beïnvloeden en die ervoor zorgen dat hij/zij een bepaalde problematiek telkens opnieuw tegenkomt in het leven. De klant maakt kennis met de strategische versie en met de teruggetrokken versie van zichzelf en ontdekt het authentieke zelf dat tevoorschijn wil komen.
    Er ontstaat zicht op patronen van afwijzing van jezelf, op patronen om je anders te presenteren dan je in werkelijkheid bent en op emoties en energieverlies die hierbij optreden.

Door deze werkvormen ontstaat er een betere relatie met jezelf en dien ten gevolge ook met anderen. Dit uit zich in meer presentie (aanwezigheid), meer kracht en vitaliteit (levensenergie), meer vrijheid (minder spanning, stress), om kunnen gaan met datgene wat als problematisch werd ervaren, ruimere zelfreflectie, meer zelfcompassie, beter functioneren zowel in de privésfeer als in een werkomgeving.

Bij deze werkmethode gaan mensen, in een voor hun passend tempo, naar de kern van hun problematiek. Door hierbij op een rustige, vriendelijke manier aanwezig te zijn en er werkelijk contact mee te maken lossen de bij deze problematiek behorende emoties en moeilijke gevoelens op en ontstaat er ruimte om op een vrijere manier in het leven te staan.

 

 

Geef een reactie