therapie •

Therapie

 

Het kan zijn dat u te maken heeft met problemen die uw leven zodanig beïnvloeden dat u het idee heeft dat u niet meer goed kunt functioneren. Bijvoorbeeld doordat bepaalde gevoelens zoals boosheid, somberheid of angst sterk aanwezig zijn, of dat u zodanig door uw problemen in beslag genomen wordt dat er weinig ruimte is voor andere gedachten of voor uw werk, dat relaties met andere mensen moeizaam verlopen of dat u er slecht door slaapt of andere gezondheidsklachten heeft.

Wanneer hiervan sprake is, is therapie de aangewezen werkvorm. Therapie is erop gericht psychosociale klachten te verminderen.

Vanuit m²e Coaching werk ik zo veel mogelijk zijnsgeoriënteerd.

De kosten van een consult bedragen € 65,00 per uur, inclusief BTW.
Annulering van afspraken binnen 24 uur wordt bij u in rekening gebracht.
Annulering van afspraken voor die tijd, worden niet bij u in rekening gebracht.

Via het NIBIG is de mogelijkheid van het melden van een klacht over therapie bij m²e Coaching geregeld volgens de Wkggz.

 

Geef een reactie